Malkarlar 2,5 aydır açlık grevinde..

Stalin’in top yekûn sürgün ettiği Balkar (Malkar) Türkleri sürgün sonrası iade edilmeyen topraklar için açlık grevini sürdürmekte. 1991’den beri Kabartay-Malkar Cumhuriyeti’nin Kabartay liderleri Rusya’nın “Sürgün Edilen Halklar Hakkındaki” yasayı uygulamak istemiyor.

1944’de sürgün edilene kadar Malkar Türklerine ait olan dört bölge iade edilene kadar başlattıkları açlık grevi 2,5 aydır devam ettiriliyor. Aşağıdaki bildiri Rusya engeli dolayısıyla ancak elimize ulaştı. Rusya bu olayın Dünya kamuoyunda duyulmasını istemiyor. İnsanlık ve Türklük için lütfen bu yazıyı yayın ve yayımlatın…

UNITED-TURKS.yahoogroups adına

* * *

MALKARLILAR NEDEN AÇLIK GREVİ YAPIYOR

991’den beri Kuzey Kafkasya halklarından Malkarlılar her ne kadar uğraşsalar da, Kabartay-Malkar cumhuriyetinin Kabartay liderleri Rusya’nın “Sürgün Edilen Halklar Hakkındaki” yasayı uygulamak istemiyor. 1944’de sürgün edilene kadar Malkar halkına ait olan dört bölge henüz geri verilmedi. 1990’lı yılların başlarında kaplıca suyu bulunan “Cılı Suv” adlı yeri, Malkarlılara ait meralar ile birlikte, Elbrus (Malkar) bölgesinden ayırıp, Zolskiy (Kabartay) bölgesine verdiler. Halbuki burası, Karaçay ile Malkar halklarının birlikte yaşadığı, yüzyıllardan beri Karaçay-Malkar halkına ait olan yerdir.

28 Şubat 2005 tarihinde Kabartay-Malkar cumhuriyeti parlamentosu bir kanun çıkardı. Kabartay milletvekillerinin çoğunluğunun desteği ile çıkan kanun, Malkar yerleşim yerleri arasındaki yerleri “yerleşim arası yerler; buralar boş yerler, bunların hepsi cumhuriyetin tahakkümüne geçmeli” diyerek, Malkar yerleşim yerlerini merasız, kışlık merasız, tarlasız bıraktı. Şimdi Malkar yerleşim yerleri birbirinden ayrılıp, tecrit edilmiş yerleşim yerleri gibi, rezerv bölgeler gibi duruyorlar. İki büyük Malkar yerleşim yerini de; Hasaniya ile Ak Suv’u kimseye sormadan, Nalçik şehrine kattılar. Bu Rusya Federasyonu Anayasası’na da aykırı olan bir karardır. Bu iki yerleşim yerinde yaşayan halk yapılan bu zorbalığa razı değil. Hasaniya yerleşim yeri lideri Zokalanı Artur (Artur Zokayev), halkının haklarını savunmak için uğraş verdiği sırada zamansız bir şekilde ölüme gitti. Katiller gelip, onu evinin önünde öldürüp gittiler.

Kabartay-Malkar cumhuriyetinin liderlerinin hemen hemen hepsi Kabartay. Parlamentodaki milletvekillerinin çoğu da Kabartay halkının adamları. Böyle bir durumda, Malkar milletvekillerinin söyledikleri yazıdan (yapraktan) öteye geçmiyor. Malkar milletvekilleri, isteseler de, halklarının haklarını koruyamıyorlar. Bu sebeple, Malkar halkı Rusya’nın yetkililerine hali hazırda cereyan eden hadiseleri anlatmaya, söylemeye çalışıyor.

Malkarlıların mücadelesine, şikayetlerine bakan Rusya Anayasa Mahkemesi, Malkar halkına yapılmakta olan zulme dikkat çekmiş ve “yerleşim yerleri arası yerlerin gerçek sahiplerine; Malkar yerleşim yerlerine geri verilmesine” şeklinde bir karar almıştı. Ancak bu kararın alınmasından beri 3 yıl geçti, Kabartay liderler Rusya’nın en yüksek yargı kurumu Anayasa Mahkemesi’nin kararını yerine getirmek istemiyorlar. Şikayet dilekçesini yazan Malkarlıların ise canlarına, hayatlarına korku düştü. Kabartay liderler hak ve doğruluk için uğraşanlara, insan, halk hakları için uğraşan Malkarlılara, cumhuriyetin mahkemesi, polisi, cinayet şebekelerini sevk edip, azap vermeye çalışıyorlar.

Cumhuriyetin liderleri Malkar halkının sivil toplum örgütleriyle gizliden, açıktan mücadele etmeye devam ediyorlar. 1996 yılında cumhuriyet Malkarlılara ait “Töre” derneğini (örgütünü), 2006’da “Gossovet Balkarii” derneğini kapattırdı. Yıllardan beri de Malkar Halkı İhtiyarlar Heyeti (Sovet stareyşin balkarskogo naroda) derneği ile uğraşıyorlar. “Yerleşim yerleri arası yerler” denilen problemden başka problemler de var. Cumhuriyet sınırını Malkar yerleşim yerlerine sormadan belirlediler, böylece bazı yerlerde sınır 40 kilometreye yaklaşıyor, bu Malkar yerleşim yerlerinin zaten az olan yerlerine önemli bir zorbalıktır.

Bunun gibi, yerleşim yerlerine sorulmadan tabiat eserleri, yerler ayrıldı, bunlar da cumhuriyetteki liderlerin yetkisinde. Cumhuriyet liderleri yerel yönetimlerin sınırların belirlenmesine imkan vermiyorlar – yerleşim yerlerine kalan önemsiz görülen yerler için kararları da munitsipal rayonlar veriyorlar. Böylece Malkar yerleşim yerlerinin yetkisinde bir hektar yer de bulunmuyor. Bu zulüm de Rusya’da 2003, 6 Ekim’de alınan 131 nolu federal kanuna uygun değil (fеdеrаlnıy zаkоn оt 6 оktyabrya 2003 g. № 131-FZ /Оb оbşçih printsipаh оrgаnizаtsii mеstnоgо sаmоuprаvlеniya v Rоssiyskоy Fеdеrаtsii).

Malkar halkına yapılmakta olan zulümlerin hepsini anlatmak için bir kitap yazmak gerekir. Biz burada sadece yer sorununu dile getiriyoruz; yeri olmayan Malkar halkına hayat yok. Bu problem halledilmeden, cumhuriyette huzur olmayacak. Bir defasında, 2008’de kan dökülmeye az kalmıştı. Kabartay, Malkar gençleri birbirlerine saldırmaya hazır günlerce karşı karşıya durmuşlardı. Aksakallar ortamı düzeltmişti. Binlerce insanın toplandığı mitingler, referandumlar, Rusya federasyonu parlamentosuna yazılan kağıtlar, Malkar aydınlarının sözüne gereklisi kadar ehemmiyet verilmiyor. Malkar aksakallar bugün, yol yordamla, açlık grevi ile, Kabartay-Malkar’da Malkar halkına yapılmakta olan zulümlere Rusya federasyonu liderlerinin dikkatlerini çekmek istiyorlar. Bundan sonra da Kabartay liderler Rusya federasyonunun kanunlarını, Anayasa Mahkemesinin kararlarını yerine getirmemeye devam edecekler ise, Rusya federasyonunun liderleri de bunları farketmemiş gibi davranmaya devam edecek ise – Kabartay-Malkar cumhuriyetinde durum çok kötü olacak.

Malkar halkı, Kabartay halkıyla da, başkalarıyla da, bir cumhuriyette huzur içinde yaşamak istiyor, ancak insan, millet hakkı çiğnenmesin; herkese adalet ve eşitlik uygulansın. Malkar halkının haklarının neler olduğu bellidir: Bunlar Malkar ile Kabartayın 16.01.1922 tarihinde bir oblastın (idari bölge) kurulduğunu gösteren belgelerde yazılıdır. Rusya federasyonu liderlerinin dikkatlerini çekmek için açlık azabını yaşamakta olan aksakallar adına, bizi düşünen  bizim için üzülen insanların hepsine de razılığımızı bildirmek istiyoruz.

Muradin Rahayev / Açlık Grevi Ekibi Lideri

Çeviren: Alan Çoma / UNITED-TURKS