Kafkasya Cihadı ve bulunan mekanlar hakkında soru cevaplar

Rahmetten kovulmuş olan şeytanın şerrinden alemlerin Rabbi olan Allah’a sığınırız.

Rahman ve Rahim Allah Adıyla.

Selam olsun Allah’ın seçkin kıldığı bütün kullarına. Binlerce selam olsun Muhammed Mustafa efendimize ve hamd olsun Alemlerin Rabbi olan Allah’a.

Soru: Gençler Kafkasya’yla ilgilenmekte, oraya gitmek istemekte, peki burada yapılabilecekler ne olacak? Burada dini tebliğ etmek, hidayete ulaşacak olanlara vesile olabilmek daha hayırlı olmaz mı? Cevap: Hangi durumun daha hayırlı olacağını Allah daha iyi bilir. Hidayete, hayra sebep olma noktasında ise; İşgal altındaki İslam toprağının işgalden kurtulmasına, İslam metodunun (şeriatın) hakim olmasına böylece Müslüman nesiller yetiştirilmesine sonu şehaadet olan en faziletli amel cihad ile sebep olabilmekte bir vesilelik seçeneğidir o.

Soru: Dille Cihad ne olacak? Günümüzde kalemi kullanmak daha uygun değimli?

Cevap: Mücahidlerin ellerindeki silahlar, dili, kalemi ve başka araçları kullanmalarına engel değildir.

“Şüphesiz ki Mümin kılıcı ve dili ile Cihad eder”. (İbn Hanbel, VI, 387)

Kuranda namaz 70 defa Cihad ise 300 defa geçmektedir, kuranda geçen 300 Cihad kelimesinin 185 tanesi kıtal yani savaş anlamındadır.

Mücahidler dille beraber; Samimiyetleri, merhametleri, cesaretleri, nurlu yüzleri sururlu gönülleriyle hal ile tebliğin uç safhasındadırlar. Gökyüzünün yeryüzündeki temsilcileri Müslümanlardır. Gökyüzünün yeryüzündeki savaşçıları, Mücahidlerdir. Onların bir canları vardır ortaya koyarlar, tek hataları vardır oda daha fazlasını veremiyor olmalarıdır.

Soru: Birilerinin başka ülkelerden Kafkasya İslam Emirliğine giderek bir şeyler yapmaya çabaları pek bir şey değiştirmez. Kendi ülkemizde oluşacak değişiklikler oranın ve ümmetin durumunu daha iyi etkiler.

Cevap: İyi niyetli gibi durun bu cümle şunu mu ifade ediyor?

Kafkasya’nın kurtuluşu bizlerin kurtuluşundan geçer. Nerden biliyoruz? Belki de bizlerin kurtuluşu Kafkasya’nın kurtuluşundan geçiyordur! Kafkas dağları ümmetin kurtuluş eşiğidir! Tur, Sina, Safa, Merve, Hıra. Kafkasya dağları ümmetin kurtuluş eşiğidir. Kafkasya dünya sevgisi ve ölüm korkusunun kalpten çıkarılarak içine atıldığı bir bahçedir. Kafkasya ahir zamandan başka bir zamana yapılacak zamansal ve mekansal bir hicretin adresidir. Kafkasya alimlerin, öncülerin dağlarla korunmuş medresesidir. Kafkasya Rusya’ya, Gürcistan’a, Türkmenistan’a, Azerbaycan’a, Özbeksitan’a, Kazakistan’a açılan bir geçittir.

Soru: Filistin davası daha önemli, Irak, Afganistan keza öylesine önemli. Neden Kafkasya?

Cevap: Bütün bu yerlerden sorumluyuz. Irak, Afganistan, Filistin, bunların hiçbiri bir diğeriyle kıyaslanamaz fakat bu bölgelerde mücahidleri saklayacak olan dağlar değil evlerdir. Bu durumda dil ve bulunulan yeri iyi tanımak çok önemlidir. Kafkas dağları biraz daha misafirperver görünmektedir.

Soru: Böyle düşünen kaç kişi var?

Cevap: İsmini dahi bilmediğimiz bir çok kardeşimiz Rabbinden şehitliği istemekte, nefsini güçlendirmekte, eğitmekte, hazırlık yapmakta, yüreğini bilemektedir. Bu yürek bileme kin bileme değil, insan sevgisi bileme şeklindedir. Çünkü Allah yolunda gazaya katılmak insan yok etme değil insan kurtarma operasyonudur.

Soru: Bu insanlar nasıl bir araya gelecektir?

Cevap: Öncelikle manevi ve maddi hazırlık yapılmalıdır. Fiili dua yapmalı, samimiyet hazırlanılarak göstermelidir. Hazırlıktan sonra en fazla 12 kişiden oluşan küçük kıtlar oluşturulmalı ve hiç ağırdan almadan, hızla kardeşlerle beraber çıkılmalıdır. Nasıl, nereye, nereden, neyle, kimle, sorularının cevapları bulunmaya çalışılmalıdır. Ve unutulmamalıdır: Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz.

“Şüphesiz Allah mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir”. (Ankebut, 69)

Soru: Kafkasya’da karışık bir durum, bir fitne var. İslam metodunu isteyenlerle Rus yanlıları birbirine karşı savaşmakta.

Cevap: Orada karışık bir durum yok. Fitne altını topraktan ayıklayan eleğe verilen isimdir ve orada bir fitne var. Allah’ın izniyle o fitne doğruyu yanlıştan, altını topraktan ayıklayacak bir fitne. Kavmiyetçilik için savaşmış olanlarla, Allah’ın dini, şeriati, için savaşmış ve savaşmakta olanları ayıklayacak olan bir fitne. Kafkas halkından bazıları ırkları, ulusları, bağımsızlıkları için savaştılar şuan ise yalnızca Allah’ın dinini hakim kılmak için Cihad ediyorlar.

Bu durumda bize düşen, ümmetin durumuna bakarak ibret almak, Allah korusun Kafkasya’nın ileride ümmetin bazı bölgeleri olmaması için elimizden geleni yapmak, Allah’ın yardımıyla Kafkasya’yı kafilerin elinden alarak Allah’ın hükmünü hakim kılmak olmalıdır.

Soru: Nasıl yapılacak? Koskoca Rusya ve ordusu nasıl yenilecek kolay mı?

Cevap: Allah en büyüktür, Allah en yücedir. Zafer kazanılır yada kazanılmaz bu Allah’ın taktiridir. Başarı çok belirleyici değildir çünkü mümin Allah’ın merhametiyle her iki durumda da başarıdadır. Bizler seferle yükümlüyüz, zafer Allah’tandır. Bizler tebliğle yükümlüyüz, hidayet Allah’tandır. Bizler Allah’ın yardımı ile Kafkasya’ya gerek mallarımız gerek canlarımızla destek olabilir isek inşaAllah çok kısa bir sürede Rusya:

  • “Küçücük Kafkasya’nın koca Rusya’yı bu duruma düşürmesi çok tehlikeli ve bu küçük düşüşün sonu gelecek gibi görünmüyor çünkü karşımızdakiler yalnızca Kafkasyalılar değil dünya Müslümanlarıdır. Tüm Kafkas halkını yok etsek dahi mücadele devam edecek. Bütün bunlar göz önüne alınarak Kafkasya Müslümanlarıyla (İslam metodunu isteyenlerle) barışmak kaçınılmazdır diğer türlü savaşın devamı cihadı büyültecek bizleri ise sürekli küçültecektir. “

Cümlelerini kuracaktır.

Soru: Orada yaşayan İslam metodunu istemeyen (yani Müslüman olmayan) insanlar ne olacak, insanları zorlamı iman ettireceksiniz?

Cevap: Biz onların aykırı iddialarını pek iyi biliyoruz, ama sen onları kuvvet kullanarak imana getirecek bir zorba değilsin. Sen sadece uyaran bir elçisin. Senin yapacağın iş, sade ce tehdidimden endişe edecek kemseleri Kur’ân ile irşad etmektir. (Kaf, 45)

Bu ayetin nuru yeterince aydınlık. Kafkas halkında bir sorun var ise askeri operasyonlarla kuran ile irşat çabaları aynı paralellikte olmalıdır çünkü Kafkasya’da yalnızca dil ile tevhidi anlatma çabası ölüm ile sonuçlanmaktadır. Cihad (engelleri kaldırma çabası) ve tebliğ birbirini tamamlayan unsurlardır. Bir Müslüman bilinçli ise Mücahiddir, diğer türlü yalnızca anarşisttir.

Bütün övgüler Alemlerin Rabbi olan Allah’adır ve yalnızca ona minnet duyulur.