Emir Dokka Ebu Osman: ”Bu yıl bizim taarruz yılımız olacak”

Bu, Şûrâ Meclisi’ni takip eden 29 Rebîussâni 1430 (25.04.2009) tarihinde Kafkas Emirliği Emiri Dokka Ebu Osman’ın yapmış olduğu video beyanatının Türkçe yazıya dökülmüş halidir. Açıklama,  İngilizce’den Türkçeye Furkan Dergisi tarafından çevrilmiştir.

 

Lanetli şeytandan Allah’ın bizi kurtarmasını dilerim.

 

Yaradan ve Affeden Allah’ın adıyla başlarım.

 

Yaradan Allah’a hamdolsun, rahmeti ve selameti, kıyamet gününe kadar Peygamber Efendimizin, onun ailesinin, sahabelerinin ve onun izleyicilerinin üzerine olsun.

 

Ben, Kafkas Mücahidlerinin Emiri, dünyanın her yerinde Allah yolunda çalışan tüm Kafkas Mücahidlerini, tüm Müslümanları, tüm Mücahidleri selamlarım. Bugün 29 Rebîussânî 1430, kafir diline çevrilmiş hali ise 25 Nisan 2009.

 

Allah’a hamdolsun, bugün Allah’ın yardımıyla, Nohçiçö (Çeçenya) vilayetinde Şura Meclisi’ni icra ettik. Allah’a hamdolsun, Kafkasya’da ve tüm dünyada, mümkün olduğunca çabuk ve mümkün olduğunca iyi bir şekilde Allah’ın sözünü kurmak ve Allah’a daha yakın olabilmek için cihad için daha çok neler yapabilir, daha çok nasıl çaba harcayabiliriz diye düşünerek, tüm savaşçı kumandanları topladık, dünyadaki değişen durumlar sebebiyle yüz yüze geldiğimiz bazı problemleri çözdük. Kafkasya topraklarında Şûrâ Meclisi’ni gerçekleştirdik.

 

Allah’a hamdolsun, Kafkasya’daki olaylar ve durumlar memnun edici. Medya ve işgalci güçler yoluyla bize karşı yapılan baskılara, kirli eylemlere, bu askeri hareketlere bakarsak, Hamdolsun ki Allah dayanmamıza yardım ediyor ve bize zaferler bahşediyor.

 

Bugün Putin ve onun yerel Kremlinleri Kafkasya’da bekçi köpeklerinin arkasını kolluyor, onlara bundan başka bir isim vermek imkansız, onlar Kremlin’in bekçi köpekleri, her zaman var oldular ve olacaklar, hiçbir zaman insanların desteğinden mahrum kalmayacaklar çünkü her zaman insanlar arasında yeterli hain ve ihanetçiler çıkar. Putin ve bu bekçi köpekleri gerçekleri görmemezlikten gelmeye devam etti, Kafkasya’daki Mücahidlerin zaferlerini küçümsedi, sayılarını küçümsedi, düzenledikleri askeri harekatları küçümsedi, Hamdolsun ki Allah Kafkasya’daki tüm cemaatleri kurmamızda, birbirimiz arasında bağlantılar kurmamızda bize yardım etti, ve benim düşünceme göre asıl zafer şehid edilen kardeşimiz Şamil’in cemaati “Riyadus Salihîn”i oluşturmamızdır.

 

Bu cemaat kurulduktan sonra iki başarılı operasyon gerçekleştirdi: Birisi, “Yug” taburunun kafir üssünde, Vedeno topraklarında gerçekleştirildi, diğer operasyon ise Rusya’nın Vladikavkaz kasabası topraklarında Mücahidlerimiz tarafından yürütüldü. Allah’a hamdolsun, bunlar inşallah bizim deneme adımlarımızdı, şimdi aramızda, “Riyadus Salihîn” cemaatine katılan, yaşamları pahasına onlara Cihad karşılığında Cenneti vaat eden Allah ile anlaşmalarını tamamlamak isteyen çok sayıda Mücahid var.

 

Bu nedenle bu operasyonlar inşallah, Kafkasya topraklarında, Rusya’nın tüm topraklarında gerçekleştirilecek. Neden? Çünkü Kur’an’da şöyle buyuruldu: “Onlarla, onların sizle savaştıkları gibi savaşın”, Kafkasya topraklarından küçük bir bölümde görüyoruz, eğer insanlıktan nasibini almamış, merhametsiz bir kişi bir Müslüman’a bir parça ekmek verirse, bir somun ekmek getirirse, bu kişi yok edilir. Hipokrat yeminini etmiş bir doktor bile, bir Mücahid’in yaralarına bandaj sararsa, bu insan sonsuza dek yok edilir, kaybolur.

 

Ve eğer bizim yazmadığımız bu yasalarla, Tağut’un kendisi için ve tarafından yazılmış olan yasalarla, kendileri için kafir olanla, bizim kabul etmediğimiz ve imzalamadığımız bu yasalarla barışsever vatandaşlar denilen, FSB için vergileriyle, sessiz kalışlarıyla orduya yardım eden, sessizliklerini koruyarak orduyu destekleyen bu vatandaşları öldürmemiz yasaklanıyorsa ve eğer bu insanlar sivil halk olarak düşünülüyorsa, ne gibi bir kriterle yargılanacağını bilmiyorum.

 

Bu yüzden inşallah bu Cemaati kurmamız bizim büyük başarımız olur, ve bu cemaat Rusya topraklarında operasyonlar düzenleyecek ve bu, Kafkasya’da yapılanlara karşı bizim misilleme saldırımız olacak. Allah’a hamdolsun, Allah’ın yardımına hamd ederim, Allah bize bu cemaati kurma, kuvvetlerimizi kurma, iletişim ve kontrolü kurma imkanını bahşetti.

 

Özellikle bu bağlantı üzerinde durmak istiyorum, Kremlin’in asıl kölesi olan, Kremlin’in yardakçısı, Putin’in de yardakçısı olan Kafırov (Kadırov), medyayı ve susturabildiği herkesi susturdu ve Çeçenistan’ı Rusya topraklarındaki zenginlik çölü ve Rusya topraklarının en sessiz bölgesi olarak sunmaya çalıştı.

 

Ben, Kafkasya Mücahidlerinin Emiri ve Nohçiyçö vilayeti ve Mücahidlerinin Askeri Emiri olarak, Kafkas Mücahidlerinin tüm karargahları, tüm ana kuvvetler ve tüm koordinasyonlar Allah’a hamdolsun ki Nohçiyçö (Çeçenya) vilayetine topraklarına yerleştirildi. Ve onlar bunu ne kadar küçük düşürmeye çalışsa da, bunu ne kadar saklamaya çalışalar da, bunlar hep insanları kandırmak için yapılmıştır, Rusya topraklarında yaşayan bu insanlara insan demek zor olsa da. Neden? Çünkü, Devletimizi yok etmek, insanlarımızı yok etmek, Çeçenleri yok etmek için boşa harcanan bu para, bu kaynaklar, bu insan kaynakları bu olayların ortaya çıkışını önlemek için harcandı, böylece insanlar ne Putin’e ne de bu yardakçı kölesi Kafırov’a, ne için harcandığını, neye harcandığını sormayacaktı, ortaya çıkması önlensin diye yapıldı tüm bunlar. Bu yüzden Nokhchicho vilayeti topraklarında gerçekleşen bu olayları saklamaya çalışıyorlar. Ama Allah bunun gizlenmesine asla izin vermeyecektir, Allah bunun saklanmasına asla müsaade etmez. Neden? Çünkü Allah’ın isteği budur.

 

Mart ayında Nohçiyçö (Çeçenya) vilayeti topraklarında olan olayları basitçe hatırlatabilirim: İki helikoptere zarar verildi, imha edildi diyemiyorum, yaklaşık on operasyon başarıyla yürütüldü, mürtedlerin ve kaiflerin yok edilmesiyle sonuçlandı. Medyada bununla ilgili bir şeyler işitmeye çalıştım ama bunun hakkında tek kelime edilmedi.

 

Bunu hatırlatarak Nohçiyçö vilayeti topraklarında gerçekleşen olayları vurgulamak istemiyorum. İnguşetya vilayeti ve Dağıstan topraklarında konuşlanan tüm Mücahidler bizim kardeşlerimizdir, biz de aynı Mücahidleriz, ama orada, o yerlerde, üstlerde oturan Kremlin köpeklerine karşı gelme durumu var, bu nedenle o yerlerdeki olaylar halka açık şekilde gösteriliyor ama burada saklamaya çalışıyorlar. Ama Allah’a hamdolsun, bugün görüyorsunuz ki Nohçiyçö topraklarında Şûrâ Meclisi bile gerçekleştiriyoruz, Nokhchicho topraklarında buluşuyoruz, Nohçiyçö topraklarından cemaatimizi kontrol ediyoruz, Allah’a hamdolsun, bunların hepsi Allah’ın bize bahşettiği ödüllerdir.

 

Kafırov ve onun yanında duran yardakçıları bugünlerde sayıları gizlemeye çalışıyorlar. Bunun anlamını prensipte iki kelime ile açıklayabilirim. Bu bekçi köpeği Kafırov’a Müslümanları, Mücahidleri öldürmesi için para veriliyor, bu nedenle hesap vermeli, Kremlin’deki sahipleri böyle istiyor, bu nedenle de bu sayıları hep uydurmaya çalışıyorlar: şimdi otuz kişiyiz, şimdi altmış kişiyiz, şimdi yüz kişiyiz. Allah’a hamdolsun biz bu uydurma içinde değiliz. Neden? Çünkü eminiz ki Allah bize, Kafkasya’da ve tüm dünyada Allah’ın Sözünü kurabilmemiz için yeterli sayıda Mücahid’i verecektir ve Mücahidlerin sayılarının tek bir günde artması için acele etmiyoruz, ama tüm güvenimle söyleyebilirim ki, bugünkü sayımız Allah’ın Sözünü kurmamız için yeterlidir, sayımız yeterlidir çünkü sayımızı Allah belirlemiştir. Sayı bizim için önemli değildir, nitelik önemlidir.

 

Bugün, Kafkasyalı her Mücahid’i ve her genç erkeği aşağıdaki kriterlere göre yetiştirmeye çalışıyoruz: Birincisi Tevhid, ikincisi Hz. Muhammed’in(S.A.V) Sünneti, üçüncüsü al-Vela’ ve’l-Bera’, bu Allah için kardeşlerinize karşı sevgi ve Allah için düşmanlarınıza karşı nefrettir, dördüncüsü iyiyi emredip kötüyü yasaklamaktır, böylece bir kişi iyi şeyler yapar ve kötüyü yasaklar, ve beşincisi ise İslam’ın arkasında mücadele eden, içinde İslam’ı hisseden, önceki dört maddeye inanan, bunları iyi niyetiyle yürekten uygulayan ve bundan emin olana Allah zaferi bahşedecektir, Allah onu yüreğinden istediği amaca götürecektir.

 

Allah’a hamdolsun bugün Kafkasya’daki Cihad benimle veya Magas ile veya Ebu Süpyan ile sınırlı değildir. Eminim ki Rusya topraklarında daha önceden de böyle bir coşku olmuştu, eğer Basayev ölseydi Cihat ondan sonra dururdu, Maşhadov öldürülseydi sona ererdi, tüm Kafkasya da sakin hale gelirdi. Hamdolsun ki Allah bunun böyle olmadığını bir kez daha kanıtladı, durumumuz 2006, 2007 ve 2008 yıllarından daha iyi ve Allah’ın izniyle hiçbir şey bizimle sınırlı değil.

 

Bu yüzden eğer bugün şehid edilirsem, ya da Magas şehid edilirse veya Süpyan şehid edilirse, inşallah, yeni bir nesil yükseliyor, Allah’ı seven, Allah’ın Kelamını seven, Allah’ın Sözünü kurmak için kendini adayan ve Allah’ın vaat ettiği Cennet için Allah ile anlaşan bir nesil. Ve bu sözü Allah’tan daha iyi kim tutabilir? Bu yüzden bu bizimle sınırlı değildir. Bu nedenle bugün yüzde yüz garanti ederim ki Kafkasya’daki Cihad inşallah hüküm gününe kadar, Allah’ın Sözü kurulana kadar devam edecektir.

 

Yeni bir yıl geldi, biz, Mücahidler kuvvetlerin eşitsizliği yüzünden, yeni yılın her zaman baharla geldiğini, Allah’ın kuvvetlerimizi kafirlerin kuvvetleri ile eşitleyeceğini düşünürüz. Bu nedenle kendimize yeni görevler yüklüyoruz, inşallah, bu sene gerçekleştireceğiz, inşallah sonuç Allah ile olacak ama biz mümkün olan her şeyi yapacağız böylece Allah bizden memnun olacak.

 

İnşallah çok güzel sonuçlar olacak, bu yıl bizim saldırı yılımız olacak diye tahmin ediyorum, inşallah bu yıl Tüm Rusya topraklarında bizim saldırı yılımız olacak. Neden? Çünkü bana göre şu anda Rusya topraklarında yaşayan o insanlar, askerlerinden de sorumlular, ve onların liderlikleri, işledikleri zulüm ve zorbalıklardan, bugün İslam’a karşı açtıkları savaştan da sorumlular. İnşallah, sonuç Allah ile gelecektir, ama biz mümkün olan her şeyi yapacağız ve sonuçlar memnun edici olacak.

 

Ve son olarak duamız: Yaradan Allah’a hamdolsun.

 

Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber!