Şemseddin Batukayev: ”Mücahidler arasında Vehhabi kimlikli hiç kimse yok”

Kafkasya Emirliği Yurtdışı Genel Temsilcisi ve ÇİC Eski Şer’î Mahkemelerin Başkanı Şemseddin Batukayev’in Beyan Dergisine verdiği röportajını okuyucularımıza sunuyoruz.

Beyan: Kafkasya Emirliği’nin Yurtdışı Genel Temsilcisi Muhterem Şemseddin Bey! Kafkasya Emirliği hangi süreçlerden sonra ilan edildi? Bu süreci bize anlatabilir misiniz?

Şemseddin Batukayev: Kafkasya’da bulunan diğer Müslüman halklar, Kabardaylar, Çerkesler, Adigeler, Dağıstan Cumhuriyeti’ndeki ufak halklar Gürcistan ve Ermenistan ile Rusya arasında sıkışmış vaziyette idi. Bu halkları kendi içersinde de bölmüşlerdi. Çeçenistan’daki savaş uzadıkça diğer bölgelerden mücahidler gelmeye başladı ve bir zaman sonra iyice çoğaldılar. Daha sonra böyle bir istek doğdu. Sadece Kafkasya’da Çeçenya’nın değil diğer bölgelerin de özgürlük mücadelesine başlamaları gerekiyordu. Bütün Kafkasya’nın birlğini sağlamak için Kafkasya Emirliği ilan edildi.

Beyan: Peki bu Emirlik ilanı sizce erken mi oldu, yoksa vakti gelmiş miydi?

Batukayev: Ben de önce ilanın erken olduğunu düşünüyordum. Fakat sonraki görüşmelerimizden sonra tam zamanı olduğuna kanaat getirdim. Ahmed Zakayev’in muhtemel Gürcistan-Rusya savaşından dolayı Amerika ile işbirliği neticesinde Çeçenistan’ın bağımsızlığa gideceğine dair bir düşüncesi vardı. Fakat biz Hristiyanların bu şekilde bizi kabul edeceğini hiç sanmıyoruz.

Beyan: Kafkasya Emirliği konusunda Kafkasya’nın çeşitli bölgelerindeki komutanlar müttefik mi? Çünkü bir takım komutanların bu konuda ayrı düşünceye sahip olduğu söyleniyor?

Batukayev: Kafkasya’da cihad eden komutanlar bu konuda müttefikler, hiçbir problem yok.

ARZU EDİLENİN ÜZERİNDE MÜCAHİDİMİZ VAR

Beyan: Bir takım gruplar -ki bunlar muhtemelen Kadırov tarafından destekleniyor- Türkiye’de Çeçenistan’da savaşın bittiğini, dağdaki 50-60 kişilik çetelerle Çeçen devleti arasında çatışmaların sürdüğüne dair propaganda yapıyorlar. Şu anda Kafkasya’daki direnişin durumu nedir?

Batukayev: Bu 60 kişi dedikleri insanların akrabalarını toplamışlar bir salonda, “eğer ki çocuklarınız geri dönmezse size işkence eder, öldürürüz” gibi tehditler yapmışlar. Ramazan Kadırov münafık komutanları toplayıp “dağlardaki direnişçiler bitmeden size tatil yok” demiş. Yani böyle bir şey şu anda görünmüyor ve inşallah görünmeyecek de. Yani onlar hiç tatil yapamayacaklar. Mücahidlerin sayısına gelince; iddia edildiği gibi 50-60 değil elbette. Şu anda arzu edilenin üzerinde bir mücahid topluluğu var ve hepsini techiz etme imkanı yok. Dört bir yandan gençler dağlara akın ediyorlar fakat pek çoğunu geri gönderiyoruz.

Beyan: Kafkasya’ya cihadın yayılmasından sonra sanki diğer bölgeler direniş yoğunluğu açısından Çeçenya’yı geride bıraktılar. Ne dersiniz?

Batukayev: Şu an Çeçenistan’da Ramazan Kadırov’un çok büyük bir ekonomik imkanı var ve çok sayıda askerini bölgeye yığmış durumda. Orada bulunmak diğer bölgelere göre daha zor. Diğer bölgelerde mücahidler daha aktifler.

Beyan: Geçenlerde Kadırovcuların Dokka Umarov’un öldürüldüğü konusunda bir iddiası vardı. Dokka yaralandı veya öldürüldü mü?

Batukayev: Dokka Umarov’la ben şahsen görüştüm.  Öyle bir şey yok. Bu iddiayı ortaya atmalarının sebebi de insanları yılgınlığa sevk etmek.

ÇERÇEVESİ KUR’ÂN VE SÜNNETLE BELİRLENMİŞ BİR TASAVVUFU KABUL EDİYORUZ

Beyan: Kadırov’un ısrarla propagandasını yaptığı bir husus var: Mücahidler tasavvuf düşmanı diyor. Bu doğru mu?

Batukayev: Bu Kadırovcuların klasikleşmiş yalanlarından birisi. Onların iddiaları hep böyle yalan üzerine kuruludur. Çeçenistan’da Kadırovcuların yürüttüğü sufilik ile tasavvufun bir alakası yok. Onlar tasavvuf bir yana temel İslam kaidelerine ters hareketler yapıyorlar. Ramazan Kadırov tasavvufun ne olduğunu da, İslamın ne olduğunu da bilmiyor. Kendisi hiçbir ilmî tedrisattan geçmemiş birisi.

Biz çerçevesi Kur’an ve Sünnet’le çizilmiş bir tasavvufu kabul ediyoruz, ama içerisine bid’atlar karışmış Kadırovcu tarzı bir tasavvuf anlayışını kabul etmiyoruz. Allah Teala Kur’an’da kafirlerin dost tutulmamasını söylemesine rağmen Kadırov kafirlerle Müslümanların aleyhine ittifak yapıyor. Ramazan Kadırov, babası ve etrafındaki insanlar birinci savaşta Ruslara karşı mücadele verdiler. Fakat şu anda bunlar düşman tarafına geçtiler ve kendi kardeşlerine karşı savaşıyorlar. Onlar düşmanla işbirliği yapmasaydı oradan Ruslar çoktan gitmişlerdi. Şu an Çeçenistan’da savaşmak daha da zorlaştı. Çünkü düşman da kendi insanımız, münafık da olsa kendi insanımız.

Beyan: Mücahidlerin Vehhabi olduğu propagandası Rusya’nın başlattığı ve Kadırov’un da devam ettirerek sürdürdüğü bir propaganda ve maalesef belli bir oranda da başarılı olmuş bir propaganda. Diğer yandan Kafkasya’da Selefi-Sufi mücadelesi şeklinde yazılar neşrediliyor bazı sitelerde. Kafkasya mücahidleri Vehhabi mi, Kafkasya’daki mücahidler hangi mezhebe göre amel ediyorlar?

Batukayev: Mücahidler arasında Vehhabi kimlikli hiç kimse yok, Vehhabilerin fikirleri de yok. Tam tersine mücahidler içinde Kur’an ve Sünnet’ten delillendirilmiş bir tasavvuf anlayışı var ve bu kabul de ediliyor. Yüzyıllardır Çeçen mücadelesinde Vehhabi diye bir şey olmamıştır. Ramazan Kadırov istediği gibi propaganda yapıyor. En son Mahmud Efendi’nin kendisine sarık ve tesbih gönderdiği yalanı gibi. Siz Kadırov’un maaşını nerden aldığını biliyor musunuz? Eğer kendisi sufi ise niye gidip Rusya’dan maaşını alıyor ve neden Müslümanlara karşı savaşıyor? Mezhebimiz ise Şafii mezhebidir.

Beyan: Mücahid saflarında Şafii mezhebi mi hakim, yoksa karışık mı?

Batukayev: Karaçaylar, Balkarlar ve Çerkezler Hanefi mezhebinden, İnguşlar, Çeçenler ve Dağıstanlılar ise ağırlıklı olarak Şafii mezhebindendir.

Beyan: Muhtemel bir Rusya Gürcistan savaşında Kafkasya mücahidleri kimin yanında olur?

Batukayev: Şu anda bizim mücadelemiz devam ediyor. Böyle bir şey olursa o zaman yine Ruslara karşı mücadelemiz devam edecek.

Beyan: Dergimizin okuyucularına, özellikle Mahmud Efendi Hazretleri’ne ve cemaatine yönelik bir mesajınız var mı?

Batukayev: Eğer Müslümanlar olarak birbirimizi desteklemezsek düşmanlarımız bizi teker teker yutuyorlar. Sizin cemaatiniz üzerine düşen de burada oradaki davamızı, yani İslam davasını anlatmanız. Eğer ki bir insanın söyledikleriyle yaptıkları çelişiyorsa bunu anlamak gerekiyor. Ramazan Kadırov Vehhabileri İslam için yok edeceğini söylüyor. Kafirlerin hiçbir şekilde İslam dini için yaptığı bir yardım yok, bugüne kadar görülmemiş. Bugün Kadırov ve tarafarları kafirlerden parayı alıp müslümanı katlediyorlar. Bunu ayırt etmek zor değil, göz ile görülüyor her şey. Buradaki Müslümanlar, Mahmud Efendi ve cemaati de doğru söyleyenlerin kim olduğunu bilmeleri gerekiyor. Ramazan Kadırov İslam dinini yaydığı propagandasını yapmasına rağmen o zaman “neden müslümanları öldürüyor” diye onlara sormak lazım. Bir de onlara “niçin kafirlerden para alıp da yapıyorsunuz bu savaşı?” diye sormak lazım. Burada noktayı koyup soruyu bitirmek gerekiyor.

Beyan: Türkiye’nin Kafkas davasındaki rolünü sizce nedir? Türkiye’de yeterli ilgiyi görüyor musunuz?

Batukayev: Burada sanki insanlarla devlet ikiye ayrılmış gibi. Müslümanlar bir tarafta, devlet de başka bir tarafta gibi. Müslümanlar burada ellerinden gelen yardımı yapmaya çalışıyorlar. Biz burada devletin politikası gereği ikamet alamıyoruz ve bu yüzden çeşitli sıkıntılar yaşıyoruz. Çalışma alanlarımızı kısıtlıyorlar. Buradaki Çeçenlere ikamet verilse bu insanlar da çalışırlardı ve el açıp sadaka dilenmek zorunda kalmazlardı. Buna rağmen devlet yetkilileri sokakta yakalayıp da bizi Rusya’ya teslim etmediği için çok teşekkür ediyoruz. Müslümanların yapabilecekleri yardımı daha da çoğaltmaları en büyük dileğimizdir.

Son söz olarak şu anda Çeçenistan’daki savaş bitmiş gibi gözüküyor. İlgi, alaka, yardımlar azılmış görünüyor. Dileğimiz odur ki tekrar ilgi ve alaka ve yardımlar çoğalsın. Bize her türlü yaptıkları yardımlardan dolayı Müslümanlara çok teşekkür ediyoruz. Bu davayı unutmamanızı diliyorum. Sözümün sonu Allah’a hamdetmektir.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *