AİE: Afganistan İslam Emirliği 20 den fazla köylüyü tek bir katilin öldürdüğü yönünde Amerikan yalanlarını bir kez daha yalandı

Zangavat’ta Amerikanın vahşi katliam suçu ile ilgili İslam Emirliği’nin aydınlatıcı açıklaması:

Amerika tarafından Pazar gecesi gerçekleştirilen barbarca suç, dünyanın bütün ahlaki vicdan sahipleri tarafından sadistçe bir eylem olarak şiddetle kınandı. Ve vahşetin failleri tüm insan etik ve ilkelerini çiğneyenler olarak görüldü. Ne var ki barbar Amerikalıların bu durum karşısında seçtikleri duruş bir kez daha tüm dünyanın karşısında olmuştur. Onlar bu kasıtlı işlenen vahşi eylemi akıl sağlığı bozulan tek bir askerleri tarafından gerçekleştirildiğini duyurdular.

Afganistan İslam Emirliği bu zalimliğin başlangıç safhasında resmi bir açıklama yayınladı ancak Amerikalılar tarafından yapılan hokkabazca yorumlar ve gerekçesiz açıklamalar üzerine AİE duruşunu aydınlatmayı gerekli görmektedir:

1. Amerikalı işgalciler kendilerini yasal bir hareketten korumak için bu açık suçun failinin akıl hastası tek bir asker olduğunu iddia ediyor ve bunu kişisel bir ihlal ve kasıtlı olmayan bir hareket gibi görüyor. Ancak görgü tanıklarına göre işlenen bu suç sahnesinin ölçeği bu suçun kişisel bir eyleme indirgenemeyeceğini ve aksine bir grup tarafından gerçekleştirilen önceden planlamış bir hareket olduğunu aşikâr hale getirmiştir. Ayrıca hava gücü kullanmak dâhil tüm askeri uyarılar alınmıştır. Bu yüzden uluslararası insan hakları gruplarının tamamı ve yargı organları bu suçu işleyenlere savaş suçluları olarak davranmak zorundadır ve ceza kanunlarına göre şehidlerin mirasları Qisas Bil-misl (öldürme için ölüm/yaşam için yaşam) ile bu suçu işleyenlerin üzerine teslim edilmelidir.

2. İşgalci Amerikalılar bu katliamda sadece 16 kişinin öldürüldüğünü iddia ediyor ancak görgü tanıklarına ve gözlemlenen cenaze sayısına göre gerçek sayı bu rakamın çok üzerindedir ve öldürülenlerin mirasçıları katledilen yakınları için adalet talep etmektedir.

3. Amerikalı işgalciler bu suçtan kendilerini aklamak ve bu suçu unutturmak için bir kez daha boş özürler dileme yoluna gitmiştir. Kurbanların ailelerinden af dilemeye çalışmak yerine, özürlerini kendisi bir suçlu olan ve Afgan halkı tarafından hiçbir şartta kabul edilmeyecek olan Karzai kuklalarına iletmişlerdir.

4. Amerikalı işgalcilerin savunucuları olan Karzai ve onun yardakçı rejiminin duygusuz üyeleri ve kukla vilayet yetkilileri bir yandan kurbanlara duydukları bir sempatinin işareti olarak timsah gözyaşı dökmektedirler, diğer yandan ise bu suçu birkaç boş kelimeyle sıradan bir suçmuş gibi geçiştirmeye çalışmaktadırlar. Onlar, Kandahar’ın ve ülkenin cesur halkına protesto eylemleri için sokağa çıkmalarına yasak getirmiştir ve böylece onlar kurbanların yaralarına tuz basanlar olarak görülmekle birlikte mutlak münafıklıklarını açıkça göstermişlerdir.

5. İslam Emirliği, baskı altındaki Afgan halkının yasal haklarının savunucusu olarak bir kez daha Amerikalı vahşileri uyarmaktadır; Mücahidler baskı ve zulüm gören vatandaşlarının intikamını almadan hoşnut olmayacaklardır. Yüce Allah’ın kutsal yardımıyla, şehid edilen her bir Afgan’ın intikamı için ülkenin her köşesinde sizin sadist birliklerinizin kafalarını keseceğiz ve bu amaç uğruna her yolu kullanmaktan vazgeçmeyeceğiz.

6. Benzer şekilde, İslam Emirliği Amerikan halkına ve NATO dahil müttefiklerinin halkına şunu hatırlatmak ister, askerlerinizin işledikleri bu affedilmez suç sizin insan haklarınızın ve Afganlara ve tüm dünya halkına karşı durduğunuz sempatinizin oldukça açık bir resmini göstermektedir !!! Bu barbarca eylem sizin uzaktan savunmasız Afganlara karşı gerçekleştirmekte olduğunuz insanlık dışılığınızı açıkça göstermektedir. Böylesi suçları anlamalısınız, siz barış-sever bir rolü değil ancak Nazi’lerin gerçek mirasçıları rolünü oynadınız ve şu duruma kati ihtimam gösterin eğer siz inatçı hükümetlerinizi kontrol altına almazsanız o takdirde böylesi eylemler size oldukça ağır bir bedele mal olacaktır.