El Kaide Mücahidleri, Arap Müslümanları Suud rejimini devirmeye ve Yemen’deki cihada katılmaya davet etti

Ummanews sitesi, Arap Yarımadası El Kaide Örgütü (AYEK) emir naibi Şeyh Ebu Süfyan El Azdi’nin (Said Ali El Şihri) yeni bir ses kaydının İslami web sitelerde yayınlandığını yazdı.

“Kötü huylu mücrimlere eğilim göstermeyin!” başlıklı hitabında Süfyan, Harameyn topraklarının evlatları olan Arabistan Müslümanlarını, bu ülkeyi işgal etmekle tehdit eden Haçlılar ve Rafizilere karşı harekete geçmeye çağırdı.

AYEK emir yardımcısı, Batı ve İran tarafından Ehli Sünnet’e, genel olarak Arap Yarımadası’na ve özellikle kutsal iki mekânın sakinlerine yönelik oluşturulan tehlikeye dikkat çekti.

Şeyh Ebu Süfyan özellikle Suudilere ve resmi açıklamalarında mücahidleri kötüleyen, karalayan ve aynı zamanda Arabistan’ın doğu bölgelerinde yaşamaları için putperestlere ve rafizilere müsaade eden onların günahkâr kukla âlimlerine odaklandı.

AYEK liderine göre bugün Batı, İsrail ve İran Müslümanlara karşı saldırılar yürütürken birleşik bir cephe olarak durmaktadırlar.

Amerikalılar ve Siyonistler Filistin, Yemen, Afganistan’da İslam’a karşı savaşırlarken, İran’ın Şia rafizileri de kendi dindaşlarının yaşadıkları alanlarda saldırgan heveslerini göstermektedirler.

Şiilerle Suudilerin bir polis devriyesi arasında bir silahlı çatışmanın meydana geldiği Katif bölgesinde yaşanan son gelişmeler bir örnektir. Bu çatışma, Şiiler tarafından iktidarın ele geçirilmesi durumunda Suud rejiminin neler yapabileceğini gösterdi.

“İlginçtir ki ne hükümetten ne de (hükümet) âlimlerinden Ehli Sünnet mücahidlerine karşı işledikleri suçlara benzer hiçbir hareket göremedik. Kraliyet âlimleri tarafından rafizilerin tabiatını ve amellerini gözler önüne seren hiçbir açıklama yapılmadı. Katif’teki olaylarla ilgili hiçbir tartışma olmadı. rafizilerin Kutsal Topraklarda Ehli Sünnet’e karşı oluşturduğu tehditle ilgili hiçbir açıklama yapılmadı.

Ya da Suud kralı ve O’nun âlimlerinin dininde, Ehli Sünnet mücahidleri putperest rafizilerden daha mı kötüdür?

Zamanında âlimler arasından Şeyh Abdullah İbn Jibrin (Allah O’na rahmet etsin) ve diğerleri, kutsal topraklarda yaşayan rafiziler hakkında onların tekfir edildiğini ilan eden bir fetva yayınladılar. “Bu fetva tevhid temelinde verildi ve mesaj onlara ulaştı ve Allah’ın Elçisi (s.a.v) emrini : “Dinini (İslam) değiştiren herkesi öldürün” takiben bu yüzden onların öldürülmeleri gerekir” şeklinde konuştu Şeyh Ebu Süfyan.

Ses kaydında Suud rejiminin kâfirliğine ve mürtedliğine dikkat çeken Şeyh Süfyan, Müslümanlar için iktidara yeniden sahip olmanın ve refahın İslam dinine geri dönmesinin tek yolunun El Vela Vel Bera (dostluk ve düşmanlık) prensibi ve kılıç olduğunu vurguladı.

Şeyh Ebu Süfyan, Müslümanların nefislerini düzeltmekle ve takvalı olmakla işe başlaması gerektiğini söyledi. Ve sonra, “Müslümanların, kutsal toprakların yöneticilerinin inançlarını düzeltmeleri gerektiğini söyledi. AYEK emir yardımcısına göre; Müslümanların Suud idaresine karşı gelmeleri vaciptir. Çünkü onlar, İslam’ın dışına çıkmışlardır.

Şeyh El Azdi, “Allah rızası için gerçeği ve hakkı destekleyen, sansürcülerin sansürlerinden korkmayan dsadık âlimlerle birlikte olmalıyız. Müslümanların yaşamlarına ve onurlarına değer veren tüm askeri komutanlar, bu âlimlere uymalı ve onların yardımcıları olmalıdır. Ve sonra Allah’ın izniyle birlikte Harameyn’in bulunduğu topraklarda Allah yolunda cihad için Ehli Sünnet Müslümanlarının hazırlamalıdırlar” dedi.

Şeyh, fitneden kaçınmanın sadece iyi şeyler uygulamakla mümkün olduğunu ve Müslümanların en büyük görevinin razı ve onaylanmış olana ve sansürü yasaklamaya çağırmak olduğunu çünkü sansürün medeniyetlerin tamamının ölümüne sebep olduğunu bunun nedeninin de sansürün (gerçekleri örtme, gizleme, çarpıtma) yaygınlaşması yüzünden olduğunu belirtti.

Şeyh Ebu Süfyan, Arap Müslümanlarını din (İslam) kardeşlerinin hayatlarını kurtarmaya, Suudi zindanlarında hayatları ve onurları çiğnenen din kardeşlerini kurtarmaya ve Allah yolunda şehid olmak için çabalamaya çağırdı.

“Arap Yarımadası genelinde İslam’ın erkeklerini birlik olmaya ve Allah’ın şeriatını, Âlemlerin Rabbinin şeriatını korumak için Yemen sınırlarına gitmeye çağırıyorum. Amerika ve Abyan’ın Aden şehrindeki Amerikan büyükelçiliklerinde eğitim gören küçük grup ve partilerinden, Amerikan kuklası yandaşları tarafından Şeriat’a karşı savaş ilan edildi. Ve şimdi İran, İslam ve bağlılarına karşı bir savaş için Bahreyn’den Suriye’ye uzanan topraklarda, Katif’ten Sa’ada’ya (Kuzey Yemen vilayeti- UmmaNews) kadar uzanan topraklarda kendi yandaşlarını bir araya getirdi. Ey sen! Allah’ın süvarisi! Artık atına atla!”