Dağıstanlı şeyh Said Çirkavi’nin tartışılan sözleri

Dağıstan Halkları 3. Kurultayı’nda bir konuşma yapan Nakşibendi ve Şazeli tarikatlarının şeyhi, din adamı Said Çirkavi bölgedeki gençlerin geleceğinden endişe duyduğunu beyan etti.

Din adamı, gençlerin önemli bir kısmının yanlış yolda yürüdüğünü ve bu seçimin onların hayatlarına mal olduğunu savundu. Çirkavi, Sovyet döneminde yaşananların gençler tarafından bilinmediğini ve bu durumun onların algısında problemlere neden olduğunu söyledi.

Stalin dönemindeki soykırım politikasına ve sonrasında bölge halkı üzerinde uygulanan zulme atıfta bulunan din adamı, o dönem ile bugün arasında kıyas yapmanın yanlış olduğunu öne sürdü. Ancak mevcut sorunlara da vurgu yapan Çirkavi, işsizlik sorununun gençler üzerinde büyük bir etkisi bulunduğunu belirtti.

Öte yandan, Çirkavi’ye göre, dini vecibelerin yerine getirilmesi önünde Sovyet döneminde olduğu gibi engeller yok, insanların Kuran-i Kerim tilavet etmeleri yasak değil ve hac ziyaretleri yerine getirilebiliyor. Ebeveynler üzerinde de büyük sorumluluğun bulunduğunu ifade eden din adamı onların daha dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Bölge uzmanları ise din adamının konuşmasını değerlendirerek, ortak görüşün Vahhabilik ve direniş karşıtlığı olduğunu iddia ettiler. Kafkasya dini liderlerinin devletin tarafını tutması ve bölge gerçeklerini görmezden gelmesinin onların otoritelerine zarar vermekte olduğunun altı çizildi.

Uzmanların görüşüne göre din adamları Vahhabilik akımını ağır bir dille eleştirse de ona alternatif dünya görüşü sunmakta zorluk çekiyor. Ayrıca halkın temel sorunlarının çözümü yolunda çaba sarfetmek yerine, kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyorlar. Bölge halkının üzerindeki baskı, işkence ve zulüm adil Rus aydınları, köşe yazarları ve hukuk savunucuları tarafından sürekli gündeme taşınsa da din adamları çoğu zaman bu konularda sessiz kalmayı tercih ediyor. Bu ise onların halk arasında otorite kaybı ile sonuçlanıyor.