Emir Dokku Ebu Osman’ın Türkiye halkına ve Türkiye hükümetine çağrısı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla!

Allah’ın rahmet ve bereketi üzerinize olsun!

Türkiye halkına, kardeşlerime, Türkiye’nin Müslümanlarına, Türkiye güvenlik servislerine, yetkililerine, Cumhurbaşkanı Gül’e ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a seslenmek istiyorum.

Geçenlerde ülkenizde meydana gelen olaylarla ilgili size seslenmek istiyorum. Biz tek bir Ümmetin üyeleri olduğumuzu unutmamalıyız, Biz din kardeşiyiz ve birbirimizi daima destekledik çünkü hepimiz Bir olan Allah’a ibadet ediyoruz.

Bugün ülkenizde meydana gelen olaylar hakkında size seslendiğimi tekrarlıyorum. Bildiğiniz gibi, kardeşlerimizden bazıları, yaraları ya da sağlık sorunları yüzünden, ya da ailevi durumlardan dolayı ülkenizde kalmaktaydılar. Biz sizin onlara barınak ve misafirperverlik sunduğunuzu biliyoruz.

Bizim bu kardeşlerimiz ülkenizde “iyi bir hayatan” dolayı bulunmıyorlardı. Aşağılıkları (kafirler) ve halkımızından bu aşağılıkların hizmetçileri (Kadırov ve mürtedleri -KC) bugün onları ülkenizde öldürüyorlar.

Onlar öldürüldüler çünkü mevcut patronlarınızın, mevcut istihbaratınızın göz yumması yüzünden öldürüldüklerini biliyoruz. Niçin? Çünkü bu katiller soğuk kanlı bir şekilde turist kılığı altında Türkiye sınırından giriyorlar (ve turizm sizin için bir zorunluluktur). Hepimiz Allah’ın huzuruna çıkmadan önce Allah’tan korkun!

Ülkenizde öldürülen Müslüman kardeşlerinizin öldürülmelerine göz yummanızı turizm işi yaparak mali kazancınızı arttırmayı umduğunuzu öne sürerek kendinizi haklı çıkarmaya çalışmanızı Allah affetmeyecektir.

Bu katiller, şu anda ülkemizdeki köleler için gökdelenler diken ve stadyumlar inşa eden sizin inşaat şirketlerinizin maskesi altında ülkenize sızıyor.

Bu inşaat şirketleri bütçenizi arttırdığı için gözlerinizi kapatıyorsunuz. Allah’tan korkun, bu sizin için bir bahane değildir ve Allah huzurunda bir delil de değildir.

Sizin Müslüman kardeşlerinizi öldüren silahlar diplomatik bagaj kisvesi (Rusya’dan) altında Türkiye’ye getirildi.

Siz bunun diplomasi olduğunu, bunun bir politika olduğunu söyleyebilirsiniz ancak Allah bu delili de sizden kabul etmeyecektir, çünkü bugün onlar (Kadırov’un mürtedleri- KC) Müslümanları öldürmektedirler.

Kendilerini kafirlere satmış olan bu köleler, ne misafirperlikten ne de onurdan anlar. Onur kölelere verilmedi! Onurunuza karşı tecavüzde bulunan düşmanlarınıza karşı onurunuz için savaşırsınız ve köleler buna ehliyetli değildirler çünkü onların onuru yoktur ve misafirperliğide bilmezler. Ve siz ülkenizin kapılarını onlara açıyorsunuz, onların ülkenizde serbestçe gezmelerine ve İslam’a göre korumakla sorumlu olduğunuz bu Müslümanları öldürmelerine izin veriyorsunuz.

Bu yüzden Allah’tan korkun! Tüm Türkiye halkına ve Türk hükümetine sesleniyorum ve size ölümden kimsenin kaçamadığını hatırlatırım. Her kişi tüm hayatımızın defterini tamamen kapatan ölümü tadacak ve Allah’ın huzuruna çıkacaktır.

Allah’ın huzuruna çıkarken sunacağımız şeyler samimi olmalıdır ve Allah’ın rızası için olmalıdır ancak bugün kardeşlerinizi koruma sorumluluğu sizin üzerinizdedir.

Bu aşağılıkların ve onların katil kölelerinin ülkenizde özgürce gezmelerine izin verirseniz ve onların kardeşlerinizi öldürmelerine müsade ederseniz o takdirde Yüce Allah’ın huzurunda bu durumdan bu dünyada ve ebedi hayat olan ahirette sorumlu olacaksınız.

Rusların İstanbul’u dinlerinin beşiği olarak görmelerinden beri Rusya’nın ideolojik politikalarının daima İstanbul’u ele geçirmek üzerine dayandığını unutmamalıyız.

Rusların aslında İstanbul’u sizden aldığını düşünüyorum çünkü bu katiller bugün topraklarınızda kendilerini gayet özgür hissediyorlar. Onların işledikleri zulümlerin cezadan muaf kalmaları, cezasız bırakılmaları onların amaçlarını gerçekleştirdiği demektir.

Bir kez daha size çağrıda bulunmak ve bu aşağılıkların Kafkasyalı Müslüman kardeşlerinizin hayatına zarar verme olanaklarını engellemeniz için gereken önlemleri almaya sizi teşvik etmek istiyorum.

Şayet siz bu önlemleri almaktan acizseniz, o takdirde, İnşha’Allah, Allah’ın yardımıyla biz gereken önlemleri kendimiz alacağız, bu konuda kuşkunuz olmasın! Eğer biz misilleme eylemi yaparsak, o takdirde Rusya ülkenizde tek bir Kafkasyalıyı bile öldürmeyi bir daha asla düşünmeyecektir.

Allah rızası için sizden ülkenizde vuku bulan bu kanunsuzluğa izin vermeminizi istiyoruz. Allah rızası için, çünkü hepimiz Allah’ın huzuruna çıkacağız ve Kıyamet Gününde sadece Allah rızası için yaptığımız amellerimiz kabul edilecektir.

Allah hakkı için sizi seviyoruz ve Allah hakkı için sizi bizi Allah hakkı için sevmeye ve ülkenizde kardeşlerinizi korumaya çağırıyoruz. İslam’a göre bunu yapmalısınız çünkü ülkeniz İslam için özgürdür ve sizin korumanıza ihtiyaç duyan insanları ülkenizde koruma altına almak zorundasınız.

Yanımda yardımcım Hamzat duruyor, kafirler onun Türkiye’de öldürülenlerden biri olduğu dedikodusunu yayıyor. Türkiye’de öldürülen Müslümanlar sağlık problemleri yüzünden orada bulunuyorlardı ve şayet Mücahidlerin sağlık durumları elverişli olsaydı onlardan hiçbir tanesi bugün orada olmazlardı çünkü Allah’a inanan, vücudunu sağlıklı hisseden ve manevi ruha sahip hisseden her Mümin O’na itaat eder ve onlar burada Cihad’dadırlar, İnşha’Allah

Bu, Yüce Allah’ın bize verdiği gerçek lütfudur!

Allah’ın rahmet ve bereketi üzerinize olsun!