Kafkasya Emirliği İnguşetya Vilayeti Mücahidlerinin Açıklaması

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…
Hamd, alemlerin rabbi olan Allah’a; salat ve selam, son nebi Muhammed(s.a.s.)’e ve kıyamet gününe kadar O’nun Hak yolunu takip eden müminlerin üzerine olsun!

30 Mart günü vilayetimiz mücahidleri, Allah düşmanı ve birçok İnguş Müslümanın katlinde bizzat rol almış FSB ajanı Ruslan Yandiyev’i ortadan kaldırmaya yönelik başarılı bir operasyona imza attılar.

Bu bağlamda, İnguşetya’da Ruslan Yandiyev tarafından işlenen cürümlerden en yenilerini hatırlatmak isteriz:
— 17 Şubat: Rustam Auşev’in kaçırılması
— 13 Mart: Ahmed Çumakov
— 22 Mart: Ebubekir Tseçoyev
— 30 Mart: Muslim Mojokoyev ve Adem Astemirov’un öldürülmesi. Bu olayda mürtedler, onların aracına silah yerleştirdiler ve onları “militan” ilan ettiler.

Yandiyev’i ortadan kaldırmaya yönelik başarılı operasyondan birkaç gün sonra mürtedler, sivil Müslümanlara yönelik bir toplu katliam düzenlediler(3 Nisan). Bu, son zamanlarda gerçekleştirilen en acımasız, en kanlı ve benzeri görülmemiş katliamdı.

Kafirler, içerisinde Nazran’daki fabrika işinden evlerine dönmekte olan Cüneyd ve Selman Gardanov kardeşlerle akrabaları Şemseddin ve iş arkadaşları olan Pliyevo Köyü yerlisi Selahaddin Murujev ve Zina Velkhiyeva (57)’nın bulunduğu bir otomobili taradılar. Sonra da suçlarının izlerini ortadan kaldırmak için aracı havaya uçurdular. Bunu temize çıkarmak için de Gardanov kardeşlerin “istişhad kemeri”taktıklarını ve bir terör saldırısı hazırlığı içinde oldukları yalanını uydurdular.

Bunlar, ebepleri kavrayan ve olayları analiz eden insanlara bunların açıkça yalan olduğunu ispatlamak için yeterlidir. Patlayıcı kemeri giyen ve ölüme hazırlanan birisi için işe gidip orada bütün gün çalışıp sonra da arkadaşlarıyla birlikte eve dönmek mümkün müdür? Bu adam bombaları nerede taşıyordu?

Katiller onları izlediler. Arabada kaç kişi olduğunu ve aralarında bir kadının olduğunu biliyorlardı. Hepsini teker teker öldürebilirlerdi fakat hepsi de, kafirlerin bu gösteri için şehir merkezini seçmelerinin ardından arabanın içerisinde vuruldular.

Bizim için bu eylemin maksadı bellidir: İnguşetya sakinlerinin gözünü korkutmak ve onlara, adaleti umursamayan kafir çetelerinin kendilerini istedikleri zamanda ve istedikleri şekilde öldürebileceklerini telkin etmek!

Halka yönelik bu son katliam, artık kukla İnguş kolluk kuvvetleri üyelerinin bile öfkelerini açıkça dile getirmeye başlamalarına sebep oldu. Görünüşe bakılırsa bazı katiller, halkın tepkisini manüple edebilmek için Malgobek’te bir polis aracına sabotaj düzenleyerek 4 memurun yaralanmasına neden oldular. Biz, İnguşetya Vilayeti mücahidleri, bu saldorıyla bir alakamız olmadığını ilan ediyoruz!

Allah düşmanları henüz geçen günlerde, yine 7 yerel sakini öldürdüler ve 3 kişiyi de kaçırdılar. Onların herbirisi de İslam ümmetinin bir parçasıdır, bizim küçük halkımızın bir parçasıdır ve bizlerden bir parçadır. Çünkü Allah Rasulü(s.a.s.), Müslümanların tek bir vücut gibi olduklarını bildirmiştir: Bir organ rahatsızlanırsa tüm vücutta ateş ve uykusuzluğa neden olur.
Halkımıza seslenmek istiyoruz: Kardeşlerimiz! Bugün bizler çok zor bir süreçten geçiyoruz. Fakat Allah(c.c.), şöyle buyuruyor: “Şeytan, ancak kendi dostlarını korkutur. Eğer müminseniz onlardan korkmayın, benden korkun!” (Al-i İmran,175)

Sizleri sabır ve sebata davet ediyoruz. Çünkü Allah(c.c.), sabredenlerle beraberdir.

Düşmanlarımızın gaddarlıklarına rağmen bizlere yaptığınız yardım ve desteklerinizden ötürü teşekkür ediyoruz.

Yüce Allah’tan,katledilen sivil kardeşlerimizin şehadetlerini kabul etmesini ve kafirlerin elindeki Müslümanların durumlarını düzeltmesini niyaz ederiz.

Mücahid Komutanlığı-Enformasyon ve Analitik Departmanı
İnguşetya Vilayeti-Kafkasya Emirliği